Už nelegalų šunų pervežimą į užsienį gali grėsti ir baudžiamoji atsakomybė: ką reikia žinoti?

Pastarojo mėnesio įvykiai besitęsiantys iki šių dienų verčia stengtis ir kurti strateginius planus ne tik savanorius ir kitus kelią nelegalioms daugykloms užkirsti siekiančius asmenis, bet ir pačius daugintojus. Kilusi banga juos verčia ieškoti, jų manymu, saugesnių ir ne ką mažiau juodojoje rinkoje pelningų variantų. Vienas iš tokių sprendimo būdų – kryptis į užsienio valstybes.

Daugintojai jaučia, jog dabar gyvūnais prekiauti Lietuvos rinkoje yra pavojinga ir stengiasi joje suktis kuo mažiau, nes žino, kad savanoriai ne tik reaguoja į žmonių pranešimus ir tikrina galimus nelegalių daugyklų židinius, bet ir aktyviai seka visus skelbimus, kurie yra pagrindinė priemonė užmegzti kontaktą su potencialiu gyvūno pirkėju. Šiuo neramiu jiems laikotarpiu pirkėjas gali būti ir savanoris, todėl daugintojai vengia klaidų, galinčių atnešti nuostolių.

Organizacija VšĮ „Gelbėkime gyvūnus“ imasi veiksmų, kad būtų užkirstas kelias ir galimiems nelegaliai veistų gyvūnų išvežimo iš Lietuvos atvejams. Siekdami, kad nelegalūs daugintojai ir šioje vietoje turėtų problemų, visi – ne tik pareigūnai, bet ir mes – paprasti piliečiai turime žinoti pagrindinius gyvūnų išvežimo į užsienį reikalavimus ir būti itin atidūs ir dėmesingi, o pastebėję galimai daromą nusikalstamą veiką – ir nelikti abejingi.

Pirmiausiai aptarkime gyvūnų išvežimo į užsienio šalis pagrindinius reikalavimus.

Gyvūnų pervežimai skirstomi į dvi kategorijas – komercinius ir nekomercinius, o nuo 2014 metų gruodžio 29 dienos visi išvežami gyvūnai privalo turėti specialius leidimus vykti į užsienį, kuriuos gali išduoti tik valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) registruoti veterinarijos gydytojai.

Jeigu gyvūnai augintiniai išvežami nekomerciniu principu, tai Europos Sąjungos (ES) ribose maksimaliai galima pervežti iki 5 augintinių. Yra išimtis, kai gyvūnai dalyvauja kitoje šalyje vykstančiuose renginiuose, bet tada būtina pateikti rašytinį įrodymą, kad vežami gyvūnai yra registruoti kaip renginio dalyviai organizacijoje, kuri rengia tokius renginius. Nekomercinio pervežimo metu pervežamų gyvūnų augintinių dokumentus privalo pateikti jų savininkas arba asmuo, kuris turi savininko pasirašytą įgaliojimą pervežti gyvūnus augintinius į kitą šalį.

Tuo tarpu gyvūnų augintinių pervežimas į užsienio valstybę komerciniu laikomas trimis atvejais. Pirmu atveju, kai jų pervežimo tikslas – pardavimas ar nuosavybės teisės perdavimas. Antru atveju, kai vežami šeši ir daugiau gyvūnai augintiniai (taikoma išimtis, kai gyvūnai vežami į renginius, bet šiuo atveju su sąlyga, jog vežamas augintinis yra ne jaunesnis kaip 6 mėn. amžiaus). Pervežimas laikomas komerciniu ir tada, kai pervežamo gyvūno vežimo metu nelydi jo savininkas arba savininko įgaliotas asmuo.

Į ES šalis pardavimo tikslais vežamiems gyvūnams augintiniams taikomi papildomi reikalavimai – jie privalo būti paženklinti (poodine mikroschema), turėti gyvūno augintinio pasą, 48 valandų laikotarpyje iki išvežimo (sertifikato išdavimo) apžiūrėti veterinarijos gydytojo, o vyresni nei trijų mėnesių (12 sav.) amžiaus – ir būti vakcinuoti nuo pasiutligės. Užsienio šalys greta šių reikalavimų gali nustatyti ir kitus – papildomus reikalavimus.

Itin svarbi detalė, jog asmenys vežantys gyvūnus augintinius į užsienį su tikslu juos parduoti privalo turėti ir teritorinės VMVT išduotą sertifikatą.

Norintys gauti teritorinės VMVT išduodamą sertifikatą asmenys, turi: pateikti laisvos formos prašymą, išduoti veterinarijos sertifikatą, gyvūno augintinio pasą, kuriame yra veterinarijos gydytojo įrašai, kad gyvūnas augintinis atitinka šalies, į kurią bus vežamas, nustatytus sveikatos reikalavimus bei kopiją ir dokumentą, kad asmuo sumokėjo valstybinę rinkliavą už veterinarijos sertifikato išdavimą.

Asmenims, kurie nesilaiko nustatytos gyvūnų augintinių pervežimo į užsienio valstybę tvarkos, nepateikia jiems pervežti būtinų dokumentų, gresia baudžiamoji atsakomybė už kontrabandą. Už ją baudžiamojo kodekso (BK) 199 straipsnyje numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Tuo tarpu veterinarams ir VMVT darbuotojams, kurie galimai klastoja pervežimui būtinus dokumentus, gresia baudžiamoji atsakomybė už dokumentų suklastojimą. Už dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu BK 300 straipsnyje numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų.