SAVANORIO ELGESIO ATMINTINĖ

1) Radus gyvūnų daugyklos židinį būtina apie tai pranešti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) ir jei VMVT nereaguoja į skundą – policijai.

Svarbu! VMVT konsultuoja virtualiai visą parą, galima teikti skundą bet kuriuo paros metu, tačiau fiziškai darbuotojai nedirbą visą parą, todėl savanoriams griežtai draudžiama VMVT nedarbo metu imtis aktyvių veiksmų, kuriais gyvūnų daugyklų savininkai galėtų būti įspėti apie galimą patikrinimą.

2) Atvykę VMVT inspektoriai privalo prisistatyti, pateikti pažymėjimą ir dokumentą, kuriuo remiantis atvyko į neplaninį patikrinimą (gavus skundą).

Svarbu! Tik susipažinę su pirmiau išvardintais dokumentais būsime tikri, kad patikrinimui atvyko tokią teisę turintis asmuo (inspektorius). 

3) Atvykę VMVT inspektoriai privalo atlikti tinkamą fizinį gyvūnų sveikatingumo vertinimą pagal teisės aktų reikalavimus. 

Svarbu! Tinkamu fizinio gyvūnų sveikatingumo vertinimu nėra laikomas – vertinimas per atstumą, detaliai neapžiūrint gyvūno būklės, neįėjimas į visas, net ir pačias nešvariausias, sudėtingą priėjimą turinčias patalpas – tvartus, sandėliukus – kur dažniausiai būna užslėpti ir negailestingai uždaryti gyvūnai.

4) Po fizinio gyvūno sveikatingumo vertinimo VMVT inspektoriai PRIVALO surašyti patikrinimo protokolą, kuris turi lemiamą reikšmę teisme sprendžiant žiauraus elgesio su gyvūnų atvejį. 

Svarbu! Savanoriams svarbu įsitikinti, jog protokolas surašytas tinkamai, visos protokolo formos sekcijos pilnai užpildytos. Idealiu atveju vieną protokolo kopiją pasiliekame sau, jeigu tokios galimybės nėra – nufotografuojame protokolą.

5) Į gyvūnų daugyklos židinį atvykus VMVT inspektoriams ir (ar) pareigūnams fiksuoti (fotografuoti, filmuoti, įrašinėti) visus įvykius, pokalbius ir kt., kurie gali būti svarbūs tyrime- tai labai svarbu ir būtina norint kreiptis į teismą dėl netinkamomis sąlygomis auginamo gyvūno konfiskavimo.

6) Laikytis specialistų bei veterinarijos gydytojų rekomendacijų lankantis gyvūnų daugyklos židinyje (turėti apsaugines priemones, kontaktuojant su gyvūnais atlikti rankų ir drabužių dezinfekciją ir kt.).

7) Laikytis specialistų bei veterinarijos gydytojų rekomendacijų lankantis gyvūnų globos įstaigose.

SVARBU! NE TIK , BET IR GYVŪNŲ GLOBĖJAI IR GLOBOS NAMAI PRIVALO ATITIKTI TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTUS REIKALAVIMUS, TODĖL PASTEBĖJUS TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS PAS GYVŪNŲ GLOBĖJUS AR GLOBOS NAMUOSE BŪTINA KREIPTIS Į VMVT (ŽR. 1 PUNKTĄ).

Oficialų gyvūnų globėjų sąrašą galima rasti čia: https://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/gyvunu-gerove/gyvunai-augintiniai/gyvunu-globeju-sarasas

Veterinarijos reikalavimus gyvūnų globėjams ir globos namams galima rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a7b89e10eaf811e3bb22becb572235f5/hlViEAiOXh

Veterinarijos reikalavimus gyvūnų augintinių veisėjams galima rasti čia: https://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/gyvunu-gerove/gyvunai-augintiniai/reikalavimai-gyvunu-augintiniu-veisejams

Teisės aktas reglamentuojantis gyvūnų gerovę ir apsaugą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8DDDD8D87491/asr

SAVANORIUI GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA:

1) Bet kokiais būdais brautis į kitų asmenų privačias valdas bet kokiu paros metu, net jeigu turite įtarimą arba esate tikri, jog toje valdoje yra gyvūnų daugyklos židinys. Tai gali užtraukti atsakomybę pagal LR baudžiamojo kodekso 165 straipsnį.

2) Imti, skolintis ar kitais būdais savintis bet kokį turtą esantį kitų asmenų privačioje valdoje. Tai gali užtraukti atsakomybę pagal LR baudžiamojo kodekso 178 straipsnį.

3) Bet kokiu būdu niokoti ir (ar) gadinti svetimą turtą. Tai gali užtraukti atsakomybę pagal LR baudžiamojo kodekso 187 straipsnį.

4) Nefotografuoti, nefilmuoti ir kitais būdais nerinkti bei nefiksuoti informacijos apie privatų asmens gyvenimą tol, kol į gyvūnų daugyklos židinį neatvyksta VMVT inspektoriai ir (ar) policijos atstovai. Tai gali užtraukti atsakomybę pagal LR baudžiamojo kodekso 167 straipsnį.

5) Organizuoti ar provokuoti žmonių sambūrį viešai smurtauti, niokoti turtą ar kitaip šiurkščiai pažeisti viešąją tvarką. Tai gali užtraukti atsakomybę pagal LR baudžiamojo kodekso 283 straipsnį.

6) Viešoje vietoje elgtis įžūliai, grasinti, piktybiškai tyčiotis arba vandališkais veiksmais demonstruoti nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai. Tai gali užtraukti atsakomybę pagal LR baudžiamojo kodekso 284 straipsnį.

ASMENYS, VYKDANTYS GYVŪNŲ AUGINTINIŲ VEISIMĄ PRIVALO TURĖTI VETERINARINIO PATVIRTINIMO IŠDAVIMO IR VEIKLOS ĮREGISTRAVIMO DOKUMENTUS, KURIUOS IŠDUODA VMVT.